Persoonsgegevens die ik verwerk

Onder de Linde verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Onder de Linde verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb

Onder de Linde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Onder de Linde zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van uiterlijk 1 jaar.

Delen met anderen

Onder de Linde deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mijn gegevens verwerken, sluiten ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Onder de Linde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wildadriesse@gmail.com. Onder de Linde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Onder de Linde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wildadriesse@gmail.com

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Onder de Linde, kunt u mij als volgt bereiken:

 • Straatnaam en nummer: Bredeweg 24
 • Postcode en plaats: 6562 DE Groesbeek
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 72132973
 • Telefoonnummer: 0243976419
 • E-mailadres: wildadriesse@gmail.com

Wat anderen zeggen

Ontzettend bedankt voor de fijne gesprekken, de goede adviezen die ik van je heb mogen ontvangen. Ook in moeilijkere tijden heb ik veel aan je gehad. Ik zal je missen.

Jonge vrouw

Ik heb me altijd door jou gesteund gevoeld, vooral in tijden dat het niet altijd makkelijk voor me was zoals het overlijden van mijn vader, relatiebreuk en de slepende affaire die ik had. Heel erg bedankt daarvoor.

Vrouw 42 jaar

Ik heb veel aan je te danken. Jij stimuleerde mij me verder te ontwikkelen en geloofde in mij.

Vrouw van bijna 40 jaar

Dan is nu het moment aangebroken om je te bedanken. Bedankt voor het vertrouwen om mijzelf te ontwikkelen, jouw betrokkenheid en steun. Vooral bedankt dat je er was wanneer ik daar behoefte aan had.

Man van 35 jaar

Heel veel dank! Voor je vertrouwen in mij, voor je scherpe blik, dat problemen eenvoudig werden als ik je gesproken had. Maar vooral om je humor, wat kan ik lachen om jouw grappen. Ik bewonder je kracht en pit, ik probeer daar een voorbeeld aan te nemen.

Vrouw 43 jaar

Ik wil je bedanken voor de fijne gesprekken, de heldere adviezen, je luisterend oor. Deze gesprekken zijn voor mij heel waardevol geweest, zeker toen ik het zelf zo moeilijk had.

Vrouw 41 jaar

Je bent vasthoudend en “to the point”, je kwam snel op een prettige manier bij de kern van mijn probleem.

Man begin 60 jaar

Dank je wel voor de prachtige woorden! Mooie beelden zijn het, het dragen naar de overkant! En ik wil je ook bedanken voor je rustige stevige en ook zachte aanwezigheid.

Vrouw 74 jaar